22 Июл 2020 12:00
Количество просмотров: 765

Настоящим проектная организация ТОО «EnergySystemResearches» объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса по разделу предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПРЕДОВОС) в составе проектной документации по строительству новых объектов по использованию ВИЭ по объекту «Солнечная электростанция мощностью 20 МВт вблизи города Туркестан Туркестанской области» в период с 22.07.2020 по 20.08.2020 года.

Местный исполнительный орган: Акимат города Кентау. Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Туркестанской области. Еркебай Айдар, +7 725 33 5 98 49.

Уполномоченная организация по проведению экологической экспертизы: Комплексная вневедомственная экспертиза проектов.

Заказчик проекта: ТОО «Расчетно – финансовый центр по поддержке ВИЭ», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик 59, Z00T2D0, здание АО “KEGOC”, офис 224, Дюсенов Женис (Директор департамента развития и планирования ТОО «РФЦ по ВИЭ»): +7 701 501 37 85, dyusenovzh@kegoc.kz.

Разработчик проектной документации: проектная организация ТОО «EnergySystemResearches», г. Алматы, улица Жамбыла 114/85 офис 243, email info@esr.kz, Малахатько Степан (Главный инженер проекта): +7 701 212 07 39, malakhatko.stepan@esr.kz

Разработчик раздела ПредОВОС: ТОО «Экологический центр проектирования», г.Тараз, ул.Койгельды, дом 55. Данияр Керим (специалист-эколог): +7 708 540 30 28.

Электронные версии материалов по ОВОС размещены на сайтах: www.turkistan.gov.kz и www.renewable-energy.kz.

Адрес места для ознакомления с материалами ОВОС в бумажном виде: Казахстан, 160400, Туркестанская область, г. Кентау, пр. Ахмета Ясави, 87.

Все замечания и предложения принимаются по электронной почте info@esr.kz.

“Түркістан қаласының маңында 20 МВт күн электр станциясы” объектісі бойнша жаңартылатын энергия көздерінің жаңа нысандарын салуға арналған жобалық құжаттамасының қоршаған ортаға әсерді алдын-ала бағалау бөлімі бойынша «Energy System Researches» ЖШС-гі 22.07.2020-20.08.2020ж аралығында сауал нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарлайды.

Жергілікті атқарушы орган: Кентау қаласы әкімдігі. Түркістан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. Еркебай Айдар, +7 725 33 5 98 49.

Экологиялық сараптаманы жүргізу жөніндегі өкілетті ұйым: Құрылыс жобаларына ведомствадан тыс кешенді сараптама жүргізу.

Тапсырыс беруші: «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС,Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ, Z00T2D0,Тәуелсіздік даңғылы 59, “KEGOC” АҚ ғимараты, офис 224, Дүйсенов Жеңіс (бекіту менеджері): +7 701 501 37 85,  dyusenovzh@kegoc.kz..

Жобалық құжаттаманы әзірлеген: жобалаушы ұйым «Energy System Researches» ЖШС-гі, Алматы қ,, Жамбыл көшесі 114/85 оф. 243, email info@esr.kz, Малахатько Степан (жобаның бас инженрі): +7 701 212 07 39, malakhatko.stepan@esr.kz

ҚОӘАБ әзірлеуші «Экологический центрпроектирования» ЖШС-гі, Тараз қ., Қойгелді к, 55 үй. Данияр Керім, +7 708 540 30 28.

Материалдардың электрондық нұсқасы www.turkistan.gov.kz жәнеwww.renewable-energy.kz веб-сайттарында қол жетімді.

ҚОӘАБ материалдарының қағаз нұсқасымен келесі мекен-жайда танысуға болады: Қазақстан, 160400, Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ахмет Яссауи даңғылы, 87.

Барлық түсініктемелер мен ұсыныстар мына электрондық поштағаinfo@esr.kz қабылданады.

 

®

 

В нашем Telegram-канале  много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *